22 خرداد 1402

تاثیر استرس بر سفیدی مو

تاثیر استرس بر سفیدی مو

یک تحقیق جالب 

محققان دانشگاه کلمبیا دریافتند که استرس یکی از عوامل سفیدی موی انسان است و با از بین رفتن استرس رنگ طبیعی موهارا می توان بازگرداند.

در طی این تحقیقات 400 تار مو از 14 نفر داوطلب گرفته شد و پس از استفاده از یک تکنیک عکس برداری جدید، وضعیت پروتئین های ملانین، کراتین و رنگ دانه های موجود در قسمت های مختلف هر تار مو مورد بررسی قرار گرفت.

در نتیجه این بررسی مشخص شد در برخی از تارهای مو به جای ریشه، قسمت نوک آن ها سفید شده است. با توجه به اینکه سرعت رشد مو قابل اندازه گیری است، محققان توانستند زمان آغاز سفیدی مو و همچنین زمان بازیابی رنگ دانه طبیعی موهای هر یک از داوطلبان را حساب کنند.

سپس با طرح یک پرسشنامه، وقایع و شرایط استرس زایی را که داوطلبان در دوره شروع سفیدی مو داشتند، شناسایی و تقارن زمانی این وقایع و شروع سفیدی مو را در بسیاری از آن ها تایید کردند. همچنین فهمیدند شروع بازیابی رنگ دانه طبیعی موی یکی از داوطلبان دقیقا همزمان با شروع یک دوره تفریحی برای وی بوده است.

در نتیجه این تحقیق می توان دریافت که...

واقعا استرس می تواند موجب سفیدی موها شود و از بین رفتن موارد استرس زا می تواند رنگ طبیعی موها را بازگرداند.

علاوه بر حذف استرس راه های پیشگیری از سفیدی مو بصورت طبیعی نیز وجود دارد که برای مطالعه و فهمیدن این راه ها میتوانید به وبلاگ "چه چیزهایی برای جلوگیری از سفید شدن مو مناسب است؟" مراجعه کنید.
بازگشت